Til hovedinnhold

Biovarme og -kraft

Biovarme og -kraft

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen konvertering av biomasse til varme og kraft, og tilbyr prosjektbasert forskning og utvikling for industrien innenfor hele biovarme og -kraft området.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • karakterisering av biomasse brensler
 • testing av biomasse brenselsegenskaper i termokjemiske prosesser for produksjon av varme og kraft
 • brenselsoppgradering
 • grunnleggende og anvendte laboratorieforsøk
 • teknologiutvikling
 • forskningsbidrag til produktutvikling
 • målekampanjer på bioenergianlegg
 • modellutvikling
 • modellering av bioenergianlegg
 • optimalisering av bioenergianlegg
 • energieffektivisering
 • utslippsminimering
 • tekno-økonomiske studier

Hvorfor velge SINTEF?

Vi har kompetanse og erfaring, gjennomføringsevne og kvalitet, laboratoriefasiliteter, modelleringsverktøy, nasjonalt og internasjonalt industri-, forsknings- og forvaltningsnettverk. 

Våre oppdrag er innen:

Norsk og internasjonal industri og forvaltning.

Kontakt

Relevante prosjekt