Til hovedinnhold

Beslutningsstøttesystemer

Beslutningsstøttesystemer

SINTEF har lang erfaring i å utvikle sektortilpasset beslutningsstøttesystemer for helhetlig optimal ressursutnyttelse i forvaltning og industri. Dette kan være både operasjonell og strategisk beslutningsstøtte.

Sektortilpasset beslutningsstøtte kombinerer fagdisipliner som operasjonsanalyse og økonomi med sektorspesifikk teknologikunnskap, som gir riktig representasjon av det underliggende beslutningsproblemet. Denne type beslutningsstøttesystemer finner gjennomgående langt mer kostnadseffektive eller lønnsomme beslutninger enn en manuell beslutningstilnærming. VI har utviklet denne typen systemer mot ulike sektorer: samferdsel, industrielle verdikjeder, energi og olje/gass-relatert virksomhet.

Fagmiljøer

Seniorforsker