Til hovedinnhold

Bergmekanikk og ingeniørgeologi

Bergmekanikk og ingeniørgeologi

SINTEFs kompetanse innen bergmekanikk og ingeniørgeologi nyttiggjøres ved planlegging og gjennomføring av alle former for anlegg i berg, både over og under jorda.

Vi har deltatt i en rekke prosjekter innen vannkraft, gruver, dagbrudd, veg- og jernbanetunneler samt lagrings- og sportshaller i inn- og utland. Gjennom karakterisering og vurdering av bergarters mekaniske egenskaper, bergspenningsforhold og svakhetssoner, sprekker, vannførende strukturer osv. i bergmassen ønsker vi å bidra til sikker og kostnadseffektiv bygging i og utvinning av berg. Viktige fokusområder for vår forskning og utvikling er:

  • Stabilitetsvurderinger av berg under jord og i dagen, inkl. fjellskjæringer
  • Vann- og frostsikring
  • Bergsikring, for eksempel sprøytebetong og bolter, og injeksjon
  • Optimalisering av brytningsmetoder i gruver
  • Dimensjonering av bergrom
  • Spennings- og deformasjonsmålinger og -overvåkning (infrastruktur, gruver og vannkraftanlegg)
  • Felt- og laboratorieundersøkelser, se bergmekanisk laboratorium og ingeniørgeologisk laboratorium
  • Numerisk modellering, beregninger og simuleringer

 

Forskningsleder