Til hovedinnhold

Batterier og energilagring

Batterier og energilagring

SINTEF utfører forskning gjennom hele verdikjeden for batterier, fra utvikling av nye materialer for eksisterende batterier og nye batterisystemer til evaluering av ytelse og levetid på kommersielle batterier og batterisystemer for ulike bruksområder. Andre elektrokjemiske energilagringssystemer som superkondensatorer og redoksbatterier er også aktuelle forskningsområder.

Behovet for energilagringssystemer er økende, spesielt for elektrifisering av transportsektoren gjennom elektriske biler og busser. Et annet viktig område er den stasjonære energisektoren hvor det er en økende etterspørsel etter balansering av el-nettet og langtidslagring av energi på grunn av variabel fornybar kraft slik som vind -og solkraft.

Bruken av elektrokjemisk energilagring og konvertering har også nådd den maritime industrien. I Norge har flere demonstrasjonsprosjekter blitt startet av innovative rederier. Det er forventet at markedet for batterier både i stasjonære og transportsektoren vil øke i fremtiden.

Vi tilbyr kompetanse innen:

  • Anode og katodematerialer for Li - ion-batterier
  • Elektrodeproduksjon og cellemontering
  • Materialutvikling og karakterisering og utvikling/evaluering av nye batterisystemer
  • Bestemmelse av ytelse og utvikling av modeller for å forutse levetid
  • Vurdering av sikkerhet og pålitelighet av batterisystemer
Forskningsleder