Til hovedinnhold

Bassengmodellering

Bassengmodellering

Tilbake til Ekspertise
Vår forskning rettes mot utvikling og anvendelse av matematiske modeller som beskriver prosesser i et sedimentært basseng i geologiske tidsskalaer av undergrunnen.
  • Paleo-batymetrimodellering
  • Kildebergartsmodellering
  • Overtrykksmodellering og predikering
  • Hydrokarbon migrasjonsmodellering
  • Forseglingskapasitetsevaluering

Laboratorier

Programvare

Publikasjoner

Publikasjon

Seismic Wave Attenuation in Partially Saturated Sandstone and AVO Analysis for Carbon Dioxide Quantification at Sleipner

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1521211

Sleipner field (North Sea) is the first largest CO2 storage site, where the Carbon Dioxide is reinjected into the Utsira Sandstone. The main aim of this work is to obtain an estimate of the CO2 saturation by using AVO techniques. Some other effects responsible for the energy loss, amplitude reductio...

Forfattere Torres Caceres Veronica Alejandra Stovas Alexey Dupuy Bastien
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Rock physics inversion for CO2 characterization at Sleipner

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1521133

We combine Full-Waveform Inversion (FWI) and rock physics inversion to provide quantitative estimates of CO2 saturation at Sleipner. The rock physics tool is based on uniform saturation and patchy saturation rock physics models. The patchy saturation model takes into account the attenuation at the m...

Forfattere Dupuy Bastien Yan Hong Romdhane Anouar Arntsen Børge
År 2017
Type Rapport/avhandling