Til hovedinnhold

Bærekraftige energisystemer

Bærekraftige energisystemer

Vi forsker på framtidens energisystemer.

Vi utvikler:

  • Modeller for energisystemer og marked som viser lokale og regionale behov
  • Større forståelse for mulighetene som ligger i å videreutvikle dagens energisystem gjennom synergi mellom ulike energibærere, teknologier og rådende rammevilkår, og hvordan dette påvirker velferd og verdiskapning
  • Kunnskap om sammenhengen mellom bedrifters konkurransekraft, energipolitikk og næringspolitikk

Vi er en aktiv deltaker i FME Censes, med basiskompetanse innen økonomisk analyse og optimering.

Fagmiljø