Til hovedinnhold

Workshop: nye muligheter knyttet til drone-basert inspeksjon og monitorering

Workshop: nye muligheter knyttet til drone-basert inspeksjon og monitorering

En vesentlig del av verdiskapingspotensialet til bruk av droner er innenfor inspeksjon og monitorering.

Adresse
S. P. Andersens veg 5
Start
08.03.2017 09.30 Legg til i kalender
Slutt
08.03.2017 15.30
Påmeldingsfrist
05.03.2017 00.00

Som et svar på den store økningen innen drone-baserte teknologier og tjenester, har SINTEF etablert MAsens - et strategisk prosjekt på mobile sensorsystemer.

Vi inviterer til workshop innen dronebasert inspeksjon og monitorering for å gi deltakerne økt innsikt i behov, muligheter og teknologier som er relevant for dette området.

 • Målgruppe: Sluttbrukere, teknologi- og tjenesteleverandører, myndigheter og FoU-organisasjoner.
 • Hvorfor delta? Økt forståelse og kunnskap om nye teknologier, muligheter, utfordringer og behov. Nettverksbygging.

I siste del av workshopen vil vi gi mulighet for å sette opp korte en-til-en møter ("speed dating") mellom kursdeltagere. Før workshopen så vil vi distribuere en liste over deltakende bedrifter og organisasjoner som er åpne for slike møter.

PROGRAM

 • 0930 Registrering og kaffe
 • 1000 Velkommen! SINTEF Digital
 • 1010 Tidligere erfaringer og fremtidige behov. Hvordan sikre verdiskaping i olje- og gassindustrien med data samlet av droner? Kjetil Skaugset, Statoil 
 • 1035 Erfaringer med droner for inspeksjon innen kraftbransjen Sluttbruker/tjenesteleverandør (vil bli annonsert når bekreftet)
 • 1055 Erfaringer med droner i Statens Vegvesen – Resultater, utfordringer og behov Viggo Aronsen,  Statens Vegvesen
 • 1115 Gratis, enkel lunsj
 • 1145 Erfaringer fra et mangfold av inspeksjons- og overvåkingsoperasjoner med droner. Utfordringer og muligheter Torbjørn Houge, Maritime Robotics og Eirik Svendsen, SINTEF Ocean 
 • 1210 Naturlig trygge mikrodroner for inspeksjon og overvåking (inkl. demo) Frank Fleurey og Jakob Høgenes, SINTEF Digital 
 • 1235 Pause, nettverksbygging 
 • 1300 Forskningsfronten på droner – fokusområder og fremtidige muligheter Tor Arne Johansen, NTNU/AMOS 
 • 1325 Fremtiden for sikre og effektive autonome droneoperasjoner Aksel Transeth, SINTEF Digital 
 • 1350 Nettverksbygging, korte en-til-en møter 
 • 1530 Workshopen er slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Seniorforsker