Til hovedinnhold
Velferdsteknologi for helse og omsorg
Relaterte tema

Publisert 21. september 2010

12. oktober, kl 14.00 - 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo
Eldrebølgen slår til om få år, og fra 2020 vil det bli krevende å opprettholde og utvikle velferdstjenestene.

Eldrebølgen slår til om få år, og fra 2020 vil det bli krevende å opprettholde og utvikle velferdstjenestene.

For at eldre skal kunne bo lengre hjemme og beholde sosiale nettverk, kan teknologiske løsninger som sensorer, sporing via GPS og varslingssystemer være nyttige hjelpemidler.

Bør vi være redde for dette, eller kan det gi trygghet og nye muligheter?

Foredrag:

Møteleder: Dag Ausen, SINTEF IKT

Høstens SINTEF-seminar 2010

{DynamicContent:Ansatt link}