Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Fra drivstoffavgift og bompenger til et GPS-basert system for vegprising?

Fra drivstoffavgift og bompenger til et GPS-basert system for vegprising?

TØI og SINTEF inviterer til åpent seminar om utforming av framtidens avgiftssystem torsdag 19. okt. kl. 11.30-16.30 i Forskningsparken i Oslo.

Den politiske målsettingen er at det ikke skal selges bensin- og dieselbiler i Norge etter 2025. Også for tunge kjøretøy er det et mål å innføre nullutslippsteknologi. Dette betyr at inntektene til statskassen fra drivstoffavgifter gradvis vil bli borte, og man må finne et annet avgiftsregime for å sikre rettferdig betaling for bruk av veiene.

På dette seminaret ønsker TØI og SINTEF å starte diskusjonen om hvordan et slikt avgiftsregime kan se ut og hva slags forskning/utredninger som bør settes i gang for at kunnskapsgrunnlaget kan være på plass når et nytt avgiftssystem tilpasset lavutslippssamfunnet skal innføres.

Noen viktige spørsmål som vil bli tatt opp på seminaret:

 • Hvordan utforme et framtidig GPS-basert innkrevingssystem og er det mulig å sikre personvernet?
 • Hva slags avgiftsdifferensiering kan være aktuelt og hva er det de faglige argumentene?
 • Hvordan kan et nytt veiprisingssystem erstatte dagens kostbare bompengeinnkreving?
 • Bør de nordiske landene samarbeide om utvikling av et slikt system?

Som hovedinnleder har vi invitert professor Henk Meurs fra Radbout-universitetet i Nederland. Han vil redegjøre for et GPS-basert system som var ferdig utredet og planlagt i Nederland, men som likevel ikke ble gjennomført. Datatilsynet, andre offentlige etater samt private aktører i transport- og energisektoren er invitert til å komme med synspunkter. Seminaret vil foregå på engelsk.

Program - seminar torsdag 19. oktober

1130 Lunch

1200 Welcome, by Director Gunnar Lindberg, TØI

1215 Why do we need a new road tax system? By Lasse Fridstrøm, TØI

1245 Challenges in the implementation of road pricing in Norway, by Trond Foss, SINTEF

1315 The proposed road charging system for the Netherlands, by Henk Meurs, Radbout Universiteit/MuConsult

1400 Coffee

1415 Comments invited from

 • Norwegian Data Inspectorate (Datatilsynet)
 • Norwegian Ministry of Transport and Communications
 • Norwegian Public Roads Administration
 • Norwegian Ministry of Climate and Environment
 • Norwegian Environmental Agency

1445 The proposed road charging system for heavy freight vehicles in Sweden, by Jan-Eric Nilsson, VTI

1515 Ambitions and opportunities for Norwegian technology providers, by Roar Norvik, SINTEF

1530 General discussion, with comments invited from

 • Lastebileierforbundet
 • NHO
 • Skogeierforbundet
 • Bilimportørenes landsforening
 • Norges Automobil-Forbund
 • Elbilforeningen
 • Drivkraft Norge
 • Ruter

1615 Conclusion

1630 End

Adressen for seminaret er Forskningsparken, møterom Forum, Gaustadallen 21. Oslo.

Seminaret er gratis. Det vil i forkant av seminaret bli servert en enkelt lunsj.

Obligatorisk påmelding innen 16. oktober.

Spørsmål om seminaret kan rettes til harald.aas@toi.no

    

Adresse
Forskningsparken i Oslo
Start
19.10.2017 11:30
Fra drivstoffavgift og bompenger til et GPS-basert system for vegprising?
Fra drivstoffavgift og bompenger til et GPS-basert system for vegprising?
Forskningssjef