Til hovedinnhold

TEKMAR 2014

TEKMAR 2014

TEKMAR - Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 12. gang, - tirsdag 2. og onsdag 3. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Sted
Clarion Hotel & Congress Trondheim
Adresse
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim se i kart
Start
02.12.2014 09:00 Legg til i kalender
Slutt
03.12.2014 14:00

TEKMAR, det 12. i rekken, tar form med et tidsaktuelt program! TEKMAR setter i kjent stil fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert lakseoppdrett.
Årets konferanse arrangeres tirsdag 2. og onsdag 3. desember 2014 i Trondheim, på samme lest som de foregående år, og vi ser fram til to innovative og spennende dager!

Overordnet tittel for TEKMAR 2014 er "Vannstrøm og servicefartøy – kan fakta og verktøy redusere risiko i en brytningstid?". Det foreløpige programmet finner du HER.

Påmelding til TEKMAR 2014 gjør du HER.

Bakteppet for årets TEKMAR er at en har betydelige utfordringer med tilhørende risiko i laksenæringen, bl.a. ved lakselus, men også nye, som amøbegjellesykdommen AGD. En står i en brytningstid, og det blir kritisk hvordan næringa mobiliserer for å sikre en god og offensiv håndtering av utfordringene. Samtidig gir utfordringer også nye muligheter, og grunnlag for å drive fram innovasjoner. Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2014 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som "drivstoff" i sin egenutvikling.

Programmet er delt inn i sesjonene:
Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
Sesjon 2: Vannstrøm som drivkraft – utfordringer og muligheter i en brytningstid
VANNSTRØM er kritisk for det meste som skjer i sjøbasert lakseoppdrett, enten det dreier seg om daglig drift som fôring, operasjoner som avlusing, eller smittespredning. Likefullt er vannstrøm et tema som er sterkt underfokusert, og som det er essensielt å bygge mer fakta rundt.
Sesjon 3: Fra båt til skip – brytningstid for servicefartøy og sjøtjenester
SERVICEFARTØY er avgjørende for å sikre kapasitet og "muskler" for å håndtere situasjoner en møter i lakseoppdrettet. Et nytt regelverk for havbruksfartøy innføres fra 1.1.2015, og det har skjedd en sterk utvikling innen fartøykonsepter de senere år. Dette gir oss bedre verktøy for å levere gode sjøtjenester. En ser at det framover kan skje en økt diversifisering og "glidning" for å kunne håndtere eksisterende, og ikke minst nye, utfordringer.
Sesjon 4: Rom for samarbeid

Vi håper som tidligere år på god deltagelse, og ikke minst at vi opprettholder en god industrideltagelse, der det de senere år har vært omlag 27 % oppdrettere, 47 % utstyrsleverandører-/ tjenesteleverandører, 16 % FoU og 10 % fra myndigheter.

De siste to årene har vi samlet omlag 270 deltagere! Ikke vær for sen med å melde deg på – spre det glade budskap om TEKMAR i nettverket ditt, og følg med på tekmar.no.
Velkommen til TEKMAR 2014

Forskningsleder