Til hovedinnhold
Marine produkter kan bli ny norsk milliardindustri
Relaterte tema

Publisert 3. mars 2008

21. april, kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Den globale etterspørselen etter marine oljer øker, og dokumenterte, posi tive helseeffekter av omega-3-fett har fått en ny industri til å gro fram både i Norge og i utlandet.

Fra å være en råstoffbasert industri med produkt som tradisjonell fiskeolje og fiskemel har bransjen utviklet seg til et kompetansebasert miljø med helse og medisin som marked.


Hvordan kan norsk industri og norske forskningsmiljø i fellesskap videreutvikle denne industrien?

Foredrag:

Møteleder: seniorrådgiver Rita Westvik, SINTEF Teknologi og samfunn

Vårens seminarer 2008

{DynamicContent:Ansatt link}