Til hovedinnhold

SINTEF-seminar: Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?

SINTEF-seminar: Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?

Nasjonal transportplan har bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men hvordan forene gode kår for fotgjengere og syklister med varetransport som holder liv i sentrumsbutikkene? Hvordan kan dette bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy?

Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Adresse
Holbergs gt. 30, Oslo
Start
20.11.2014 13:30 Legg til i kalender
Slutt
20.11.2014 15:30

Hvordan få mennesker og gods inn/ut av sentrum på en god måte?v/ Linda Hofstad Helleland, Leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinge

Hvordan få på plass effektive og miljøvennlige varetransportløsninger i Oslo?
v/ Astrid Bjørgen Sund, Forskningsleder SINTEF

 

Hvilke transportbehov vil et framtidig næringsliv kreve?v/ Ole Andreas Hagen, Vice President PostNord Logistics AB

 

I panelet:

Bjarte Engen Grostøl, Asko Norge 

Tomas Levin, Vegdirektoratet

Guri Melby, Venstre  

 

Administrasjonskonsulent