Til hovedinnhold
SINTEF-seminar 18. november: Kan Vestlandet posisjonere seg bedre for å erobre havrommet?
Relaterte tema

Publisert 16. september 2011

Tid: kl. 12.00 -15.00 Sted: Fjell Kulturhus ved Fjell Rådhus, Straume

Havet rommer store muligheter for å løse globale utfordringer knyttet til mat, energi og klima. Skal dette utnyttes bærekraftig trenges det også forskning. Kystområdene ved Bergensregionen huser mange av landets ledende maritime og marine kompetansesenter. Kan et samarbeid mellom norske kunnskapsmiljø og Vestlandets myndigheter og næringsliv forsterke landsdelens ledende posisjon for å erobre havrommet?

Program:

Ordfører Eli Berland ønsker velkommen

Erobringen av havrommet.  Vestlandets posisjon og muligheter
v/Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF 

Levende gullgruver på havets dyp
v/Øyvind Paasche, Universitetet i Bergen og leder for Bergens marine forskningsklynge

Nye biomarine næringer – muligheter for Vestlandet
v/Trina Galloway, forskningssjef SINTEF Fiskeri og havbruk

Norsk teknologi og erobring av havrommet
v/Jo Stein Moen, kommunikasjonssjef MARINTEK

Møteleder: Rita Westvik


Seminaret har fri entré.

Tilbake til forsiden