Til hovedinnhold
SINTEF-seminar 15. november: Fru Paulsen spiller bridge og leser krim
Relaterte tema

Publisert 16. september 2011

Tid: kl 14.00 - 16.00 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, møterom: Scandinavia Scene, Holbergsgt. 30, Oslo

Teknologi kan ikke erstatte mennesker, men avlaste helsepersonell og pårørende så det blir tid til samvær. En rekke prosjekter med velferdsteknologi er nå i gang i Norge. De viser at når forskning, kommune og næringsliv samarbeider, kan enkefru Paulsen fortsatt bo hjemme. Vi setter fokus på status og erfaringer så langt, og diskuterer hvordan kommune-Norge kan komme seg fra ord til handling.

* Innovasjon i omsorg gjennom samarbeid mellom kommune, forskning og industri
v/ Lisbeth Hammer Krog, ordfører, Bærum kommune
 
* Teknologi og løsninger - erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter
v/Dag Ausen, senior rådgiver SINTEF

* Fra NOU til handling
v/ Kåre Hagen, professor BI og leder av Hagen-utvalget

 

Paneldebatt etter foredragene. Deltakere i panelet:
Trude Andresen, KS
Hilde Lovett, Teknologirådet
Erna Wenche Østrem, Forskningsrådet
Rune Foshaug, Abelia
Roger Lian, Høgskolen i Gjøvik
Ole Jørgen Marvik, Innovasjon Norge

Seminaret har fri entré.

Tilbake til forsiden