Til hovedinnhold

Lokal skreddersøm eller nasjonale kontrollstrategier mot sykdom i lakseoppdrett - ja takk begge deler!

Lokal skreddersøm eller nasjonale kontrollstrategier mot sykdom i lakseoppdrett - ja takk begge deler!

Partnerne i SALMODIS-prosjektet holdt et seminar hvor et bredt sammensatt publikum med aktører i havbruksnæringa diskuterte bærekraftige kontrollstrategier mot sykdom i lakseoppdrett.

Sted
Radisson Blu Hotell Værnes
Adresse
Lufthavnsveien 30, 7501 Stjørdal se i kart
Start
31.10.2013 09:00 Legg til i kalender
Slutt
31.10.2013 15:00
Påmeldingsfrist
28.10.2013 16:00:00

Presentasjoner fra seminaret

Velkommen v/Hans Bjelland

Lakselus – hvert enkelt anleggs ansvar.

Marit Stormoen, NVH:               Lusens reproduksjon og internsmitte i anlegget er avgjørende for kontroll

Hans V. Bjelland, SINTEF:      Bruk av modeller for å fatte bedre beslutninger

Regional overvåkning – hvor gode eller dårlige naboer er oppdrettere?

Bengt Finstad, NINA: Lus og villfisk – effekter på individ og populasjoner i små og store fjordsystem

Lionel Eisenhauer, SINTEF: Spredning av lus i vannmassene og hvordan dette påvirker villfisk

Hjemler og juss – I veien for strategisk sykdomskontroll?

Tonje Osmundsen, NTNU Samfunnsforskning:  Har beslutningstagere kunnskapsgrunnlaget og de rette virkemidlene?

Arnfinn Aunsmo, NVH: Taktikk eller strategi – velger vi langsiktige strategier eller reagerer vi bare på behov som oppstår?

SALMODIS-prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.