Til hovedinnhold

Økt verdiskaping fra biomarin næring

Økt verdiskaping fra biomarin næring

Adresse
NTNU Ålesund, Auditorium Borgundfjorden se i kart
Start
12.04.2016 09:00 Legg til i kalender
Slutt
12.04.2016 14:00

Norge har som mål å være en verdensledende sjømatnasjon på utnyttelse av marine ressurser. Verdiskaping fra marint råstoff skal sikres gjennom økt satsing på forskning og innovasjon. Både nasjonalt og internasjonalt er dette et prioritert satsingsfelt som gjenspeiler seg i økt fokus hos virkemiddelapparatet. For å utvikle et næringsliv som er kunnskapsbasert og konkurransedyktig bør ambisjonene være at sjømatnæringen utnytter en større del av de tilgjengelige forsknings- og innovasjonsmidlene.

En koordinert og målrettet satsing mellom den biomarine næringen og FoU-miljøene kan styrke den industrielle satsingen ytterligere. For andre gang inviterer SINTEF og Møreforsking Ålesund, i samarbeid med VRI Møre og Romsdal og Legasea, biomarine bedrifter til fagmøte. Tema blir finansieringsmuligheter, resultat fra relevant FoU-arbeid og konkrete bedriftserfaringer innenfor utnyttelse av marine ingredienser.

PÅMELDING

PROGRAM:
08.30 Registrering

09.00-09.15 Åpning og velkomsthilsen

 • Dagens programledere Odd Gjørtz, Triple9 og Robert Wolff, SINTEF

09.15-09.35 Marine ingredienser – verdiskaping og potensial

 • Seniorforsker Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk
 • Marine ingredienser – utvikling og trender

09.50-10.35 Nytt fra forskningsfronten

 • Margaret Kjerstad, Møreforsking – Nye ressurser
 • Ola Ween, Møreforsking – Marine proteiner og peptider – fra fôr til høyverdige produkter
 • Pierric Stévant, Møreforsking – Nærings- og smaksrike ingredienser fra makroalger
 • Ana Karina Carvajal, SINTEF – Råstoffbehandling og kvalitet i marin ingrediensindustri
 • Jannicke F. Remme, SINTEF – Høykvalitetsolje av fersk buklist fra makrell
 • Hans F. Kvitvang og Anders Brunsvik, SINTEF Materialer og kjemi – Analyser og miljøgifter
 • Lars T. Kyllingstad, SINTEF – Big Data og virtuell prototyping

10.50-11.45 Bedriftserfaringer med utvikling av marine ingrediens produkt

 • Lars Magne Haram, Plant Manager, Firmenich AS
 • Inge Bruheim, R&D Director Rimfrost/Olympic Seafood - Nye fosfolipidprodukter fra krill
 • Asgeir Sæbø, Daglig leder, InnoLipid AS – Oppskalering av biomarin innovasjon
 • Harald Svensen, Forsker, FMC - Bruk av norske råstoff til konsentrat

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Marine ingredienser og helseeffekter

 • Helseeffekter av marine proteiner, Professor Rolf Kristian Berge, Universitet i Bergen

13.15-13.45 Virkemiddelapparatet

 • Arthur Almestad, Forskningsrådet
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Lorena Jornet og Roar Pedersen, FHF
 • Øyvind Herse, RFF Midt-Norge og VRI Møre og Romsdal

13.45-14.00 Avslutning og oppsummering

Sivilingeniør