Til hovedinnhold
Norsk energimiks i 2050
Relaterte tema

Publisert 3. mars 2008

10. april, kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Hvordan Norge kan beholde sin posisjon som energinasjon etter at oljen tar slutt?

En gruppe unge energiforskere i SINTEF setter energibegrepet i et bredere perspektiv, og vurderer hvordan Norge kan kombinere ulike energikilder og -bærere for å sikre framtidens miljøvennlige energi.

Hvordan utnytte vind, sol, vann og biomasse best mulig gjennom å kombinere og tenke utradisjonelt? Hva oppnås med å erstatte fossilt brensel i et industrianlegg? Og hvordan kan energiproduksjon kombineres med materialframstilling?

Foredragsholdere:

  • solcelleforsker Gabriella Tranell
  • biodrivstoff-forsker Mimmi Throne-Holst
  • hydrogenforsker Steffen Møller-Holst
  • prosessforsker Bernd Wittgens
  • materialforsker Ann Mari Svensson
  • vindforsker John Olav Gjæver Tande

Møteleder: seniorrådgiver Rita Westvik, SINTEF Teknologi og samfunn

 

Vårens seminarer 2008