Til hovedinnhold

Nasjonalt fuktseminar 2019

Nasjonalt fuktseminar 2019

Ny teknologi gir nye muligheter, men også utfordringer. På Nasjonalt fuktseminar 2019 får du oversikten.

Mange har oppdaget at taket kan brukes til mer enn å beskytte bygningen mot regn. Solceller, fordrøyningsbasseng, hager og til og med små parker finner stadig oftere plass på taket. Dette stiller større krav til takkonstruksjonen, og gjør det vanskeligere å oppdage svake punkter og fuktskader før det har oppstått større skader.

Erlend Andenæs fra NTNU og Grete Kjeldsen fra Multiconsult vil beskrive risikomomenter og gi gode råd om hvordan man best mulig kan sikre seg god nok prosjektering og utførelse. Nye trådløse sensorer gir nye muligheter for å overvåke bygg, men gir også noen faglige og juridiske utfordringer. Seminaret vil se på teknikken, jussen og bygningsfysikken som knytter seg til dette.

Programmet inneholder også siste nytt om skjeggkre, og om viktige endringer som berører omsetning av brukte - og ofte fuktskadede - boliger.

I pausene blir det god anledning til å diskutere med foredragsholdere og andre deltakere, og det blir mulig å se nærmere på utstyr for fuktmåling og logging.

Sted
Meet Ullevaal, via Thon Hotel Ullevaal Stadion
Adresse
Sognsveien 77 C, Oslo
Start
04.04.2019 08:30 Legg til i kalender
Slutt
04.04.2019 16:00
Påmeldingsfrist
21.03.2019 00:00:00

PROGRAM

08:30–09:00 Registrering og kaffe

09:00–09:10 Introduksjon og velkommen, Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk

Mindre juss og kluss ved eiendomssalg?

Fuktskader er en viktig kilde til konflikter. Lover og regelverk får derfor stor betydning for dem som arbeider med skader. Vi ser på hvordan forslaget til revidert avhendingslov vil endre bolighandelen som vi kjenner den, hvordan datalagringsdirektivet gir utfordringer ved datalogging og skadeundersøkelse. Vi får også en innføring i hvordan Gjensidige Forsikring går fram for å gi forsikring mot skjulte skader.

09:10–09:30 "Farligere" boligsalg med revidert avhendingslov – eller ærligere handel og mindre advokatmat? Morten Andreas Meyer, Huseiernes Landsforbund

09:30–09:50 Personvern ved skadeutredning, rapportering og omsetning av bolig og eiendom, Øyvind Edissen Ransedokken, Føyen Torkildsen

09:50–10:10 Hvorfor vi tør garantere mot skjulte fuktskader, Simon André Olsen, Gjensidige Forsikring

10:10–10:15 Spørsmål til første økt

10:15–10:45 Fukt- og fruktpause, mingling og besøk hos utstillere

Skjeggkre: en fuktskade?

Skjeggkre er årets farsott, og skal vi tro alt som skrives, fins det en motgift som virker en dag, men ikke den neste. Den beste motgiften mot fuktskader er forebygging, men hvordan kan vi forebygge skjeggkre? Under mottoet "kjenn din fiende" vil forskerne Johan Mattson og Halvard Høilund-Kaupang gi deg innsyn i hva skjeggkre er og hva som skal til for at det trives godt i norske bygg. Kanskje vi kan bruke kunnskap om fukt og temperatur til å forebygge, og vi diskuterer om forekomst av skjeggkre tyder på skjulte fuktskader. Som en avrunding av de to første temaene legger vi opp til en diskusjon av hva som er en uakseptabel skade, og hva man må kunne forventes å leve med.

10:45–11:25 Skjeggkre: hvor kommer de fra, hva gjør de, når bør du oppdage dem, og hvordan bli kvitt dem? Johan Mattsson, Mycoteam

11:25–11:45 "Normal fuktighet": Nok til en stor skjeggkrefamilie? Halvard Høilund-Kaupang, SINTEF Byggforsk

11:45–12:05 Hva må vi tåle av fukt, skjeggkre og andre avvik fra forventning? Diskusjon med foredragsholderne

12:05–13:00 Lunsj

Vi tar oss vann over hodet! Grå, blågrønne og grønne tak

Mange har oppdaget at taket kan brukes til mer enn å beskytte bygningen mot regn. Solceller, fordrøyingsbassenger, hager og til og med små parker finner stadig oftere plass på taket. Dette stiller store krav til takkonstruksjonen, og gjør det vanskeligere å oppdage svake punkter før det har utviklet seg store skader. Erlend Andenæs fra NTNU og Grete Kjeldsen fra Multiconsult vil beskrive risikomomenter og gi gode råd om hvordan man kan best mulig kan sikre seg at prosjektering og utførelse blir god nok, mens Hege Gunnerud fra Protan forteller om utviklingsarbeidet fram mot en sikker løsning.

13:05–13:35 Risiko ved blågrønne takløsninger, Erlend Andenæs, NTNU

13:35–13:55 Slik laget vi fuktsikker løsning for tak med fordrøying, Hege Gunnerud, Protan

13:55–14:15 Hvordan lære av fuktskader på tak, Grete Kjeldsen, Multiconsult

14:15–14:20 Spørsmål

14:20–14:50 Fukt- og fruktpause, mingling og besøk hos utstillere

Fuktmåling og fuktvarsling

Fuktmåling kan by på hodebry i både nye og gamle bygninger. Hvordan måle fukt på riktig sted i konstruksjonen – gjerne der det er mest kronglete å komme til? Hvordan takler vi ulike materialer, innslag av lim, salter og andre kompliserende faktorer? Det kan ofte være smart å følge fuktnivået i en konstruksjon over tid, for eksempel for å se om et tiltak har fungert etter hensikten. Vi viser eksempler på hvordan dette kan gjøres, både i nye og gamle bygninger, over kort og lang tid – og noen utfordringer man kan støte på underveis.

14:50–15:30 Fuktmåling og logging i kompliserte konstruksjoner, Mari Sand Austigard, Mycoteam

15:30–15:55 Nye muligheter med ny måleteknologi, Tom Robert Sletta, Finisterra

15:55–16:00 Spørsmål og takk for i dag! Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk

Vi tar forbehold om endringer i programmet

   

Nasjonalt fuktseminar 2019