Til hovedinnhold

KOMMUNAL INNOVASJON OG OMSTILLING – HVORDAN UTVIKLE VIRKEMIDLER OG SKAPE LØSNINGER

KOMMUNAL INNOVASJON OG OMSTILLING – HVORDAN UTVIKLE VIRKEMIDLER OG SKAPE LØSNINGER

Offentlig sektor har en viktig rolle som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Sektoren skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, effektivitet og innovasjon, til gode for et samfunn i stadig endring.

For å løse oppgavene på både på kort og lang sikt, er det behov å satse på innovasjon og forskning i offentlig sektor.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil innledningsvis gi en kort oversikt over status i arbeidet med Stortingsmelding om Innovasjon i offentlig sektor.

Adm.dir i NTNU Samfunnsforskning, Roger Lian vil gi et faglig oppspill for et panel som med ulike tilnærminger vil belyse hvilke utfordringer sektoren har med å løse krevende samfunnsoppdrag både som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler

Panelet vil belyse hvilke utfordringer offentlig sektor har med å løse krevende samfunnsoppdrag både som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.

Se mer informasjon om arrangementet under Arendalsuka her. 

Sted
M/S Sandnes
Adresse
Festsalen
Start
13.08.2019 15:30 Legg til i kalender
Slutt
13.08.2019 16:45
Kommunikasjonssjef