Til hovedinnhold

Klimamarin

Klimamarin

Med Klimamarin, – den første klimakonferansen for fiskeri og havbruksnæringen, setter SINTEF Fiskeri og havbruk, Veterinærinstituttet og NINA fokus på utfordringer og muligheter som klimaendringer kan gi sjømatnæringen.

Sted
Clarion Hotel & Congress
Adresse
Brattørkaia 1 se i kart
Start
17.11.2015 12:00 Legg til i kalender
Slutt
18.11.2015 13:00

Konferansens målsetning er å løfte kunnskapen og bevisstheten til beslutningstakere i sjømatnæringen på hva klimaendringer kan medføre av utfordringer og muligheter:

 • Hvordan kan sjømatnæringen tilpasse seg utfordringer og muligheter fra endringer i det marine miljøet? For eksempel nye værmønster, temperaturøkninger, forsuring og eventuell ressursmangel?
 • Hvordan kan sjømatnæringen være en del av løsningen? Hvordan kan sjømat bidra til å redusere utslipp av klimagasser? Som en produsent av klimavennlig mat og ved å redusere egne utslipp?

Årets konferanse vil fokusere på koblingen mellom klimaendringer og økonomi.

Programmet for konferansen er under utvikling, men vi er allerede stolt av å ha med oss blant andre:

 • Kristin Halvorsen, direktør CICERO (også med i programkomiteen)
 • Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet
 • Liv Holmefjord, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet
 • Kristine Gramstad, Global Communication Director, Marine Harvest
 • Geir Andreassen, direktør Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
 • John Hindar, direktør i CERMAQ,
 • Jeanette Bergan, Leder ansvarlige investeringer i KLP
 • Solveig van Nes, Leder Havbruk Miljøstiftelsen Bellona
 • Direktør for næringspolitikk Ingebjørg Harto, NHO
 • Petter Hersleth, Markedssjef Transport, fjernvarme og anlegg, Enova

Vil vil også ha en egen sesjon der vi utfordrer politiske partier på hvilke muligheter og utfordringer de ser for sjømatnæringen i et varmere klima. Det blir også en egen sesjon med presentasjon av teknologier som kan gjøre næringen mer robust mht. klimaendringer og til å bidra til å redusere energibruk og klimagassutslipp fra næringen. Har du en slik teknologi? Ta kontakt!