Til hovedinnhold

Klimadebatt: Hvordan bygge nullutslippssamfunnet?

Klimadebatt: Hvordan bygge nullutslippssamfunnet?

I Norge er vi blitt rike på olje, men andre må betale for klimautslippene. Den rene vannkraften vil vi ha for oss selv. Kommer vi unna med det? Nå kan vi bygge nullutslippsbygg, men har vi råd til det? Eller har vi råd til å la være?

Adresse
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Start
03.05.2017 17:30
Påmeldingsfrist
30.04.2017 00:00:00

PROGRAM

Om status for klima og tiltak som monner

CICERO ved Kristin Halvorsen

Utviklingstrekk i byggesektoren: Hvor ligger potensialet for klimagassreduksjon?

COWI ved Kim Robert Lisø

Kan bygg som er kraftverk bli et nyttig supplement til sentralisert kraftproduksjon?

Energi Norge ved Guro Bøe Wensaas

Hvilken effekt har nullutslippsbygg på effektbruken?

NVE ved Karen Byskov Lindberg

Pause

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?

BNL ved Rannveig Landet

Hva er klimamålene for bygg, og hvordan kommer vi dit med praktisk politikk?

Leder av Energi og miljøkomiteen og Venstre-nestleder Ola Elvestuen

Debatt: Hvordan bygge for nullutslippssamfunnet?

Solceller på tak, Powehouse Kjørbo. Et ZEB Pilotprosjekt. Foto: NAL
Solceller på tak, Powehouse Kjørbo. Et ZEB Pilotprosjekt. Foto: NAL
Seniorforsker