Til hovedinnhold
Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen?
Relaterte tema

Publisert 1. februar 2010

3. juni: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, kl. 14.00-16.00

Lavenergiutvalget mener at energibruken i bygg kan halveres innen år 2040.

I Klimaforliket skisserer regjeringen ambisjonen om at alle nye bygg i 2020 skal være passivhus; en hustype som nesten ikke trenger energi til oppvarming.

En satsing på effektivisering vil i tillegg kunne bety cirka 20 000 arbeidsplasser i byggenæringen. Så hvordan går vi fram, og hvilke virkemidler har vi?

 

Foredragsholdere:

Møteleder: Rita Westvik, seniorrådgiver, SINTEF Teknologi og samfunn

Seminaret har fri entré.

{DynamicContent:Ansatt link}