Til hovedinnhold

SINTEF-seminar: Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?

SINTEF-seminar: Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?

For å nå togradersmålet, må verden ta i bruk teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Ikke bare fra industriutslipp og kraftproduksjon, men også fra biomasse.

Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Adresse
Holbergs gt 30, Oslo se i kart
Start
10.02.2016 13:30 Legg til i kalender
Slutt
10.02.2016 15:30

Paris-avtalen betyr at CO2-håndtering (CCS) også må bidra til løsninger som fjerner CO2-molekyler fra naturens kretsløp. Norge har interesse av at CCS får en vid utbredelse, blant annet fordi vi har naturgitte forutsetninger for lagring.

Kan vi lykkes i å ta en ledende rolle internasjonalt? Kan vi få etablert
rammebetingelser som gjør det lønnsomt med fangst og lagring, og kan vi få på
plass et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020?

Foredrag:

 • CCS etter Paris - en avgjørende teknologi for å nå togradersmålet
  v/ Nils Røkke, bærekraftdirektør SINTEF

 • Hvorfor bør Norge satse på CO2 håndtering?
  v/ Kristin Halvorsen, direktør Cicero

 • Erfaringer fra vårt testsenter med ulike fangstteknologier for CO2
  v/ Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft Norcem

 • Hvordan bekjempe global oppvarming med karbonnegative løsninger?
  v/ Frederic Hauge faglig leder i Bellona

 • Regjeringens strategi for karbonfangst og lagring
  v/ Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen

 • CCS-teknologien er klar - la oss få gjennomført et miljøprosjekt i Norge
  v/ Oscar Graff, Manager & CTO, Aker Solutions

 

Mann i CO2 renseanlegg
CO2 renseanlegg på Tiller

Påmeldingsskjema

Fornavn:

Etternavn:

Firma:

Telefon:

E-post:

Adresse: