Til hovedinnhold

SINTEF-seminar: Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?

SINTEF-seminar: Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?

For å nå togradersmålet, må verden ta i bruk teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Ikke bare fra industriutslipp og kraftproduksjon, men også fra biomasse.

Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Adresse
Holbergs gt 30, Oslo
Start
10.02.2016 13:30 Legg til i kalender
Slutt
10.02.2016 15:30

Paris-avtalen betyr at CO2-håndtering (CCS) også må bidra til løsninger som fjerner CO2-molekyler fra naturens kretsløp. Norge har interesse av at CCS får en vid utbredelse, blant annet fordi vi har naturgitte forutsetninger for lagring.

Kan vi lykkes i å ta en ledende rolle internasjonalt? Kan vi få etablert
rammebetingelser som gjør det lønnsomt med fangst og lagring, og kan vi få på
plass et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020?

Foredrag:

 • CCS etter Paris - en avgjørende teknologi for å nå togradersmålet
  v/ Nils Røkke, bærekraftdirektør SINTEF

 • Hvorfor bør Norge satse på CO2 håndtering?
  v/ Kristin Halvorsen, direktør Cicero

 • Erfaringer fra vårt testsenter med ulike fangstteknologier for CO2
  v/ Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft Norcem

 • Hvordan bekjempe global oppvarming med karbonnegative løsninger?
  v/ Frederic Hauge faglig leder i Bellona

 • Regjeringens strategi for karbonfangst og lagring
  v/ Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen

 • CCS-teknologien er klar - la oss få gjennomført et miljøprosjekt i Norge
  v/ Oscar Graff, Manager & CTO, Aker Solutions

 

Mann i CO2 renseanlegg
CO2 renseanlegg på Tiller

Påmeldingsskjema

Fornavn:

Etternavn:

Firma:

Telefon:

E-post:

Adresse: