Til hovedinnhold
IT-sikkerhet – alltid et hestehode bak…
Relaterte tema

Publisert 31. august 2009

3. november kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

IT-sikkerhetStadig mer komplekse IKT-systemer i samfunnet utfordrer sikkerheten, og vi blir vi ekstremt sårbare for svikt i teknologien.

Organisert kriminell virksomhet sprer virus og ormer så raskt at mottiltakene konstant er på etterskudd.

Teoretisk sett kan utenforstående bryte seg inn og styre kraftproduksjonen fra et vannverk, eller oljeproduksjonen fra en plattform i Nordsjøen.

Hva kreves av nytenking for å unngå svindel og katastrofer? Er det i det hele tatt mulig å skape sikkerhet?

 

Forsker Maria Bartnes Line , SINTEF:  Internett - på vei mot stupet

Avdelingsdirektør Christophe Birkeland, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, avd. NorCERT: Skadende programvare - siste trend i IKT-trusselbildet

Seniorutvikler Bjørn Lilleeng, NORMAN ASA: Hvordan håndterer en leverandør av sikkerhetssystemer det uforutsigbare?

 

Møteleder: