Til hovedinnhold

Innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg

Innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg

Har du nok kunnskap om behovsstyrte anlegg? Dette innreguleringskurset tar deg gjennom ulike hovedtyper og styringsprinsipper, samt hva som skal til for å få et velfungerende anlegg.

Sted
SINTEF Byggforsk, Oslo
Adresse
Forskningsveien 3b, Oslo se i kart
Start
08.03.2018 08:00 Legg til i kalender
Slutt
09.03.2018 16:00
Påmeldingsfrist
22.02.2018 00:00:00

Det utfordrende grensesnittet mellom tradisjonell VVS-fag og automatikk behandles grundig, og du vil også få inngående kunnskap om hvordan god energibruk og funksjon skal dokumenteres.

Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan det skal behandles for å få et godt regulert anlegg. Ulike problemstillinger og prinsipp belyses både gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Typiske problemområder og feilsøking belyses også.

Forutsetninger:

Kurset bygger videre på Innregulering Grunnkurs. Det forventes at kursdeltakerne er kjent med proporsjonalmetoden, instrumentering og grunnleggende måleteknikk. Praktisk erfaring er en fordel, men ikke forutsetning for å ha utbytte av kurset.

Målgruppe:

  • Personer med ansvar for prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg
  • Innreguleringspersonell
  • Service- og driftspersonell
  • Byggeiere og andre bestillere av slike anlegg

Dokumentasjon:

Deltagere får utlevert kurskompendium og kursbevis ved gjennomført innreguleringskurs.

Her kan du laste ned VAV-kontrollskjemaer og innreguleringskjema til PC og mobil.

Innregulering
Prosjektkonsulent