Til hovedinnhold

Innovasjonsworkshop 2019: Automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold

Innovasjonsworkshop 2019: Automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold

Global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon gir store muligheter for automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold.

 RINVE-nettverket arrangerer innovasjonsworkshop den 13. juni 2019 på Gardermoen for å legge grunnlag for at norske aktører kan kapitalisere på disse mulighetene innen inspeksjon og vedlikehold. I år arrangerer vi i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold og UAS Norway.

  • [21. mai-19] Nyhet: Oslo Havn kommer for å fortelle om status på behov innen inspeksjon og vedlikehold.
  • [16.mai-19] Nyhet: Statens Vegvesen kommer for å gi en kort status på behov og å fortelle om den store omorganisering og regionalisering og hvordan dette påvirker hvordan leverandører bør gå frem.  

Meld din interesse for å delta på workshopen i skjemaet nederst på denne siden. Det er et svært begrenset antall plasser på workshopen.

Formålet med innovasjonsworkshopen er å se på muligheten for å etablere ny aktivitet for relevante aktører gjennom konkret ide– og prosjektutvikling i løpet av workshopen. Denne utviklingen vil være forankret i nye muligheter med ny teknologi og nye tjenester samt innsikt i behov hos sluttbrukerne.

HVA ER NYTT MED ÅRETS WORKSHOP?

Marketed utvikler seg i rask takt. Workshopen er en mulighet for å bli oppdatert på de nyeste utviklingene - samt å legge grunnlaget for å kapitalisere på disse mulighetene ved å koble sluttbrukere og leverandører for å kunne levere nye løsninger innen automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold.

I år, i tillegg til tidligere anvendelsesfokus i RINVE, ser vi på muligheten til å utvide nettverket til anvendelser under vann – akvakultur og subsea olje&gass – og har derfor invitert deltakere fra NCE Aquatech Cluster til å delta på workshopen.

I tillegg skal vi informere om mulighet for finansiering til eksperimenter gjennom EU-prosjektet RIMA (www.rimanetwork.eu) hvor ~80 mill kr skal deles ut til Europeiske SMBer.

HVORFOR DELTA PÅ INNOVASJONSWORKSHOP?

  • Legge grunnlaget for bedre tilstandskontroll, økt produktivitet, bedre HMS og reduserte kostnader
  • Ideutvikling — starte nye prosjekter og ny aktivitet
  • Innsikt i potensialet for robotikk og automatisering
  • Forstå behovene hos sluttbrukerne
  • Møteplass for aktører fra hele verdikjeden
  • Sikre konkurransekraft ved å være i teknologifront

Program (mer info kommer fortløpende)

09:00 Velkommen
  Innsikt i behov hos sluttbrukere. Foreløpig er Oslo Havn, Avinor , Statens Vegvesen og Bane NOR bekreftet. Programmet  oppdateres når nye bedrifter er bekreftet.
  Lunsj
  Pitch-runde fra leverandørene: hva har skjedd  siste år?
  Støttemuligheter
  Break-out sessions. Ideutvikling
  Oppsumering og avslutning
15.30 Workshopen er slutt

 

Det kan komme justeringer i programmet, men start- og sluttidspunkt samt hovedelementene forventer vi forblir uendret.

Workshopen er åpen for alle medlemmer i RINVE og medlemmer i NCE Aquatech Cluster. Les mer om RINVE-nettverket og hvordan bli medlem på www.sintef.no/rinve . Se gjerne også kronikk i Dagens Næringsliv som er gjengitt i fulltekst i Gemini. Om det ikke blir fullt tidligere så er frist for å melde interesse 24. mai. 

Sted
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Adresse
Hotellvegen, 2061 Gardermoen
Start
13.06.2019 09:00 Legg til i kalender
Slutt
13.06.2019 15:30
Påmeldingsfrist
24.05.2019 23:59:00
Seniorforsker

Meld din interesse for å delta på workshop