Til hovedinnhold

Hvor går fremtiden innen elektrisk tungtransport?

Hvor går fremtiden innen elektrisk tungtransport?

Statens vegvesen med samarbeidspartnere inviterer til sluttkonferanse i forskningsprosjektet «Elektrisk infrastruktur for godstransport - ELinGO».

Sted
Litteraturhuset i Oslo
Adresse
Wergelandsveien 29
Start
12.06.2018 09:30 Legg til i kalender
Slutt
12.06.2018 15:00
Påmeldingsfrist
27.05.2018 00:00:00

Hva skal til for å lykkes, hvilken teknologi er den beste, og hva vil det koste? Dette er noen av spørsmålene vi skal besvare på konferansen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer og vil motta sluttrapporten fra prosjektet.

Prosjektets hovedmål er å bidra til en elektrifisering av godstransporten på vei som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Godstransport på vei antas å øke med 95 prosent fram mot 2050. Samtidig skal Norge bli klimanøytralt. Derfor er elektrifisering av den tunge veitransporten viktig.

Prosjektet eies av Statens vegvesen mens den daglige koordineringen av prosjektet er tillagt SINTEF Byggforsk. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Norges forskningsråd.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding på grunn av lunsjservering.

Les mer om ELinGO

ELinGO
Senior prosjektleder