Til hovedinnhold

HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER. ALLE VIL - HVORDAN SKAL VI FÅ DET TIL?

HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER. ALLE VIL - HVORDAN SKAL VI FÅ DET TIL?

For å lykkes med helsetjenester på nye måter, må flere oppgaver flyttes fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Dette krever innovasjoner på tvers av de organisatoriske skillene i helsevesenet.

I regjeringens stortingsmelding om helsenæringen, blir det pekt på virkemidler som skal stimulere til økt innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Men hva med kommunehelsetjenesten? Det ønsker SINTEF og NTNU å få svar på. Derfor har vi samlet de aktørene som må samarbeide for å finne de gode løsningene; sentrale representanter fra helsetjenestene, helsenæring, brukere, forvaltning, forskning, innovasjonsaktører og politikere møtes til debatt på Arendalsuka.

Hvilke kraftfulle incentiver og virkemidler har vi for at kommunehelsetjenesten skal kunne overta oppgaver fra spesialisthelsetjenesten? Hvordan skal innovasjoner i de to nivåene i helsevesenet vårt virke sammen og gi bedre tjenester og bedre økonomi for hele helsetjenesten? Hvilken rolle bør private aktører spille? Og hvordan skal vi lykkes med å skalere de beste praksisene, slik at det skapes et forutsigbart marked for næringen?

Velkommen til samtale og debatt om fremtidens nye helsetjenester.

Innleder: Nina Mevold, Administrerende direktør, Sørlandt sykehus

Paneldeltagere:

 • Wenche P Dehli, Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune
 • Helge Stene-Johansen, Direktør for fag og utvikling, Sykehuset Østfold 
 • Silje Anine Bell, Avdelingsdirektør Innsikt og innovasjon, KS
 • Karl Vestli, Divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse
 • Beate Heieren Hundhammer, Seksjonssjef i Kreftforeningen
 • Ole Christian Olssøn, CEO, Tellu
 • Liselotte Lunde, Kommunikasjon og myndighetskontakt, KRY
 • Mona Skaret, Divisjonsdirektør, Innovasjon Norge
 • Toril Hernes, Prorektor for nyskaping, NTNU
 • Torill Eidsheim, Helse- og omsorgskomitéen, Stortinget (Høyre)
 • Tuva Moflag, Helse- og omsorgskomitéen, Stortinget (Arbeiderpartiet)

Moderator: Agnar Kaarbø

Frokost: Lett frokostservering og mingling fra 8:45

Se streaming av debatten her.

Sted
M/S Sandnes
Adresse
Festsalen
Start
13.08.2019 09.00 Legg til i kalender
Slutt
13.08.2019 10.00
Kommunikasjonsrådgiver