Til hovedinnhold
Hele folket i arbeid?
Relaterte tema

Publisert 22. januar 2009

24. februar, kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

I 2008 har Norge 300 000 uføretrygdede og, til enhver tid, 150 000 sykmeldte.
Myndighetene har satt i gang reformer og handlingsplaner for å få folk tilbake i jobb. Visjonene er store, men har vi kunnskapen som trenges for å nå målene som er satt?

- Hva er utfordringene for arbeidsgiver, arbeidstaker og arbeidsmyndigheter når det gjelder inkludering i arbeidslivet?

- Er tiltakene som er satt i gang tilstrekkelige, og kommer de tidsnok?

- Er reformene og handlingsplanene basert på kunnskap og erfaringer?

Disse tre spørsmålene vil besvares fra innlederne:

• Per Brannsten, Strategidirektør NAV
• Liv Ragnhild Teig,  avdelingsdirektør NHO
• Wenche Iren Thomsen, rådgiver i Arbeidsmiljøavdelingen, LO
• Solveig Osborg Ose, Seniorforsker SINTEF Helse

Ordstyrer: Arne H. Eide, sjefsforsker SINTEF

{DynamicContent:Ansatt link}