Til hovedinnhold

Havrommets muligheter

Havrommets muligheter

Norges tekniske vitenskapsakademi - NTVA, inviterer til foredrag om havrommets muligheter.

Adresse
Strindvegen 2 se i kart
Start
03.03.2015 16:00 Legg til i kalender
Slutt
03.03.2015 19:00

Havrommets muligheter
v/Karl Almås, SINTEF Fiskeri og Havbruk

Foredraget vil innledningsvis gi en oversikt over de viktigste verdikjedene (olje/gass, maritim, fiskeri og havbruk) som skaffer Norge 70 % av eksportinntektene i dag. Deretter vil nye fremvoksende biomarine næringer (tareproduksjon, ingrediensproduksjon) bli diskutert. Hva er det havrommet gir oss av nye muligheter som vi bare så vidt har berørt? Her er det spennende muligheter innenfor biomimetics, biorock, ocean mining etc. der det er betydelig forskningsaktivitet, men begrenset industriutvikling på gang.

Bærekraften i utviklingen v/Otto Gregussen, påtroppende generalsekretær i Norges Fiskarlag

Kl. 16:00 Registrering og kaffe (2. etasje)
Kl. 16:30 Foredrag
Kl. 18:30 Servering & sosialt samvær (1. etasje)

Møtet er åpent for alle interesserte.

Påmelding til NTVA innen fredag 27. februar kl. 1500
E-post: ntvamail@ntva.ntnu.no
Telefon 73 59 54 63

Spesialrådgiver