Til hovedinnhold
Halve folket i arbeid (AVLYST)
Relaterte tema

Publisert 27. august 2008

18. november kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo
I 2008 har Norge 300 000 uføretrygdede og, til enhver tid, 150 000 sykemeldte.
Myndighetene har nå satt i gang reformer og handlingsplaner for å få folk tilbake i jobb.

Men er reformene og planene basert på kunnskap og erfaringer?
Er arbeidsgiverne forberedt på å ta imot arbeidstakere med redusert arbeidsevne?
Og vil arbeidslivet gå inn med forebyggende tiltak før folk faller ut av arbeidslivet?
Møteleder: seniorrådgiver Rita Westvik, SINTEF Teknologi og samfunn

 

{DynamicContent:Ansatt link}