Til hovedinnhold

GPS til personer med demens – fra ord til handling!

GPS til personer med demens – fra ord til handling!

Velferdsteknologi skal være integrert i omsorgstjenestene innen 2020, og det er nå dokumentert at GPS brukt til å lokalisere personer med demens, har positive virkninger for både pårørende og bruker. Ti kommuner har tatt i bruk teknologien, men langt flere strever med å komme i drift. For hvor finnes informasjon og rådgivning? Vil dette bli lønnsomt for kommunen? Og hvordan skal man få til et forløp med oppfølging og ansvar?

Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Adresse
Holberg gate 30, Oslo
Start
10.11.2015 13:30 Legg til i kalender
Slutt
10.11.2015 15:30

Foredragsholdere:

 • Forskning og resultater fra "Trygge spor"
  v/ Senior forretningsutvikler Dag Ausen, SINTEF

 • Behovet er der - kan alle få tilgang til de løsningene som finnes?
  v/ Wenche Frogn Sellæg, Leder i Nasjonalforeningens demensråd / Statens seniorråd

 • Noen erfaringer midtveis fra GPS-lokaliseringsteknologi-prosjektet
  v/ Spesialrådgiver MortenThorgersen, Helseetaten i Oslo kommune

 • Tiltak for å få teknologien på plass innen 2020
  v/ Seniorrådgiver Lasse Frantzen, Helsedirektoratet


Seminaret er gratis

Dame med GPS-sender

Påmeldingsskjema

Fornavn:

Etternavn:

Firma:

Telefon:

E-post:

Adresse: