Til hovedinnhold

#arendalsuka: Fremtidens mobilitetsløsninger

#arendalsuka: Fremtidens mobilitetsløsninger

Signalene fra IPCC er entydige – også transportsektoren må kutte drastisk i sine utslipp for å nå klimamålene. Samtidig åpner teknologien opp for en ny industriell revolusjon. Dette gir muligheter og utfordringer for politikk og næringsliv.

Sted
MS Sandnes, Langkaien
Adresse
58,458636, 8,771838
Start
14.08.2018 14:00 Legg til i kalender
Slutt
14.08.2018 16:00

Landbasert og maritim transport står for en betydelig del av samfunnets klimagass-utslipp, og vil spille en viktig rolle i arbeidet med å møte våre internasjonale forpliktelser, både nasjonalt og lokalt i landets kommuner. Samtidig har Norge sterke teknologimiljøer som er verdensledende i utviklingen av nye løsninger innen autonome kjøretøy og grønn maritim transport, noe som kan føre til en transformasjon i de eksisterende transportsystemene.

Kompetanse og teknologi gir oss konkurransefortrinn i den digitale, mobile fremtiden, også i et internasjonalt perspektiv. Som en av verdens fremste shipping-nasjoner er Norge en pioner i arbeidet med miljøvennlig transport til sjøs. Kan vi også ta ledertrøya på klimavennlig, landbasert transport? Målrettet forskningsinnsats og vilje til å satse på innovasjon vil uansett være sentralt når det grønne skiftet skal gis konkret innhold.

SINTEF og NTNU ønsker velkommen til debatt om mulighetene som ligger i fremtidens mobilitetsløsninger, og hvordan forskning kan lede til økt verdiskaping og samfunnsnytte.

Samtalen ledes av Helge Brattebø (leder for NTNU bærekraft) og Beate Kvamstad-Lervold (leder for mobilitetssatsingen i SINTEF). Du møter representanter fra forskning, industri og myndigheter som deltar aktivt i å skape løsninger og muligheter basert på ny teknologi og kunnskap.

Medvirkende

  • Helge Brattebø, Leder for NTNU Bærekraft, NTNU
  • Beate Kvamstad-Lervold, Leder for SINTEFs mobilitetssatsning, SINTEF
  • Anders Strømman, Leder Program for industriell økologi, NTNU
  • Gard Ueland, Adm. dir, Kongsberg Seatex
  • Nils Røkke, Bærekraftdirektør SINTEF
  • Lasse Jalling, Avdelingsdirektør forskning, innovasjon og kvalitetsutvikling, KS
MS Sandnes