Til hovedinnhold

Forankringssystemer for lakseoppdrettsanlegg

Forankringssystemer for lakseoppdrettsanlegg

Sammen med Norsk Industri, Fiskeridirektoratet og relevante kunnskapsmiljøer, inviterer vi til åpent fagmøte 15. september 2016, med fokus på kunnskapsstatus, utfordringer og muligheter relatert til forankringssystemer.

Adresse
Raddison Blu Værnes se i kart
Start
15.09.2016 10:00 Legg til i kalender
Slutt
15.09.2016 16:00

Last ned program

Forankring er en essensiell del av oppdrettsanleggene, og både for eksisterende produksjonsteknologi, lukkede anleggsløsninger og mer eksponerte produksjonssystemer vil forankring bli stadig viktigere, spesielt for å unngå rømming.

Forankringssystemer og forankringskomponenter er et tema det har vært arbeidet lite med de siste årene. Etter at standarden NS9415 ble oppdatert i 2009, ble det gjort et betydelig kunnskapsløft, men samtidig er svikt i ankersystemer fortsatt en årsak til rømming, og en kritiskfaktor med tanke på anleggsintegritet. Fiskeridirektoratet har nylig satt fokus på forankring gjennom skrivene "Tiltak etter rømmingshendelse våren 2015", "Vurdering av rømmingshendelser etter orkanen Nina" og "Tiltak for å forebygge årsaker til rømming identifisert etter orkanen Nina".

På fagmøtet vil det bli satt et helhetlig fokus på forankringssystemer, eksempelvis oppbygging av anlegg og forankringsliner, batymetri og bunnsediment, ankerutforming og holdekraft, oppdriftsbøyer, og andre områder der det er kunnskapsbehov. Det skjer også en utvikling på teknologisiden, med mer eksponerte lokaliteter og nye typer havbrukskonstruksjoner i forbindelse med utviklingskonsesjoner. Videre er det en utvikling på fartøysiden med større fartøy og økt kapasitet på disse som gjør at mulighetene til å gjennomføre forankring av høyere kvalitet muliggjøres. Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av forankring stiller krav om bedre kommunikasjon mellom aktørene i alle ledd som er involvert ved forankringsarbeid.

Ved å samle aktører med ulike posisjoner relatert til forankringssystemer (oppdrettsselskap, fortøyningsleverandører, servicenæring, verft og skipsdesign, sertifiseringsorgan, myndigheter etc.) vil en få kartlagt og diskutert viktig tematikk rundt hele "livssyklusen" til eksisterende og fremtidige forankringssystemer for lakseoppdrettsanlegg.

For å gi en oppdatert situasjonsbeskrivelse vil det bli gitt korte foredrag fra aktører i ulike deler av "forankringsnæringen", samtidig som problemstillinger vil bli belyst og aktualisert av forskere.

Målet er å bidra til å identifisere områder som er kritiske og nødvendig å arbeide videre med, for å ha gode og sikre løsninger for fremtiden.

Påmelding innen 5. september via denne siden