Til hovedinnhold

SINTEF-seminar: El- og hydrogenbilene kommer – hva med norsk verdiskaping?

SINTEF-seminar: El- og hydrogenbilene kommer – hva med norsk verdiskaping?

Store deler av den norske personbilparken vil være elektrisk drevet i framtida. Ifølge miljøbil-eksperter vil elektriske biler dominere i bytrafikken, og hydrogendrevne brenselcellebiler på langturer. Hvordan kan Norge utnytte dette til ny, grønn næringsvirksomhet innenfor turist -, software- og underleverandørindustrien? Og hvordan skal vi få på plass velfungerende infrastruktur for opplading og tanking av slike biler?

Sted
Radisson BLU Hotell
Adresse
Holbergs gate 30, Oslo
Start
10.04.2014 13:30 Legg til i kalender
Slutt
10.04.2014 15:30

 
Hva er muligheter/ utfordringer på området, og hvordan bidrar forskningen?
v/ markedsdirektør Steffen Møller-Holst og seniorforsker Liv Øvstedal, SINTEF

Hvordan kan man skape næringsgrunnlag og verdier?
v/ adm. direktør Erik Espeset, Tafjord Kraft

Hvordan utvikle virkemiddelapparatet slik at nasjonal verdiskaping sikres?
v/ stortingsrepresentant Ola Elvestuen, Venstre

Administrasjonskonsulent