Til hovedinnhold
Ekstremværet kommer – er byggenæringen forberedt?
Relaterte tema

Publisert 31. august 2009

3. desember kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Global oppvarming gjør bygninger og infrastruktur mer sårbare. Landsdeler som tidligere ikke har vært spesielt klimautsatt, kan nå oppleve endringer som følge av ekstremvær.

De økonomiske verdiene som bygninger og infrastruktur representerer er enorme, og skader på slike anlegg, kan påføre samfunnet dramatiske tap.

Ekstremvær Kunnskapsheving og tilpasning er et løft næringen ikke kan klare alene, og som det offentlige må satse kraftig på.

Er vi er godt nok rustet til å møte klimaendringene? Hvilke verktøy trenger vi, hvem er de viktigste aktørene og hvem tar ansvar?


Foredragsholdere:

Forsker Cecilie Flyen Øyen, SINTEF Byggforsk:
"Hva vet vi om effektene på byggenæringen?"

Ass. dir. Gustav Pillgram Larsen, Statens bygningstekniske etat:
"Slik skal det offentlige møte utfordringene rundt klimatilpasning"

Overarkitekt Paal Kloster, Stavanger kommune:
"Havet stiger – hva gjør kommunene med dette"