Til hovedinnhold

EHiN 2019

EHiN 2019

SINTEF er i år med som partner av EHiN 2019, Norges største arena for e-helse. Konferansen holdes i Oslo Spektrum 12. og 13. november 2019. Vi deltar med stand, innlegg og i debatter.

Visjonen bak EHiN er å bidra til et Norge som er i front med å forme fremtidens helsetjenester. En visjon vi stiller oss bak, og med vår deltagelse vil vi være en pådriver for økt bruk av teknologiløsninger i norsk helsesektor til beste både for hvert enkelt menneske og samfunnet som helhet. Vi deltar fordi konferansen er med å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samler aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor samt IT-bransje.

 

Om EHiN 

EHiN, “E-helse i Norge”, ble første gang arrangert i 2014 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge. Antall deltakere på konferansen har siden da økt fra 250 til over 1300. Under 5-årsjubileum ble det samlet tett opptil 1500 deltakere til nettverking og mingling på konferansen i Oslo Spektrum.

Målet er å samle helsesektoren og teknologirevolusjonen, samt politikere og beslutningstakere, på ett sted. EHiN skal bidra til felles forståelse for helse i et digitalt samfunn, og hvordan vi løser de oppgavene og utfordringene fremtiden vil gi oss.

 

Konferansen foregår på både norsk og engelsk, med over 150 foredragsholdere og 7 parallelle spor, samt omkring 70 partnere/utstillere i expo.

Start
12.11.2019 00.00
Seniorforsker
+47 934 52 439