Til hovedinnhold
Doblet lakseproduksjon innen 2025? AVLYST
Relaterte tema

Publisert 26. januar 2011

Tid: 7. april, kl 14.00 - 16.00 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo

 

Jordbruksproduksjonen i verden har stagnert og villfisket har nådd naturens tålegrense.

Skal jordas befolkning få nok fett og proteiner, må oppdrettsnæringa på verdensbasis øke sin produksjon fra 45 millioner tonn i dag til 80 millioner tonn i 2030 ifølge FNs matvareorganisasjon.

Noen foreslår at Norge bør gå foran og doble sin oppdrettsproduksjon fram til 2025. Er dette mulig på bærekraftig vis, og i så fall: hvordan?

 

Foredrag:

  • Fiskeoppdrett kan bidra til å løse verdens matvaremangel – hva krever det av teknologi?
    v/Karl Almås, Adm. direktør SINTEF Fiskeri og havbruk 

  • Bærekraftig utvikling av oppdrettsindustrien
    v/Nina Jensen, fagsjef WWF

  • Hvilke løsninger trenger oppdrettsbransjen for å doble produksjonen
    v/Jørgen Christiansen, kommunikasjonsdirektør Marine Harvest

 

Møteleder: Svein Tønseth, SINTEF

Seminaret har fri entré.


{DynamicContent:Ansatt link}