Til hovedinnhold
Blir miljø tatt på alvor i byggebransjen?
Relaterte tema

Publisert 27. januar 2009

30. april, kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Byggenæringen står for hele 40 prosent av den nasjonale miljøbelastingen.

Grunnlaget legges allerede ved planlegging og prosjektering, fortsetter med produksjon og transport av byggevarene, og ender opp med betydelig mengder avfall ved rivning, oppussing og nybygging.

Et nytt system (GLITNE) er nå på trappene. Det skal belønne beslutningstakere og byggherrer som gjør miljøtiltak i sine bygg. Blir systemet tatt vel imot, og får det gjennomslagskraft?

Slik skal GLITNE belønne miljøtiltak
V/Forskningsleder Kristin Holthe, SINTEF Byggforsk

Produsentansvar - hva kan byggebransjen lære av andre bransjer?
v/ Styreleder Olaf Brastad, Bellona

En mer miljøvennlig byggebransje -  behov for nye virkemidler?
v/ Direktør/partner/senior arkitekt Tarald Lundevall, Snøhetta

Møteleder: Rita Westvik, seniorrådgiver, SINTEF Teknologi og samfunn