Til hovedinnhold

Big Data i Horisont 2020

Big Data i Horisont 2020

Hvordan kan næringsliv og FoU-miljøer samarbeide om felles Big Data-prosjekter?

Adresse
Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker, møterom Abel 1
Start
02.03.2017 10:00 Legg til i kalender
Slutt
02.03.2017 14:30

Forskningsrådet og SINTEF Digital inviterer til et seminar om det offentlig-private partnerskapet (PPP) innen Big Data i Horisont 2020. På seminaret vil du bli kjent med noen av prosjektene som er innstilt til finansiering og møte noen av de sentrale aktørene på området. Du vil og få informasjon om kommende utlysninger samt aktuelle norske og internasjonale initiativer på feltet. Møtet ledes av Forskningsrådets nasjonale kontaktperson på IKT, Kim Davis.

Europeisk næringsliv har, i tett samarbeid med FoU-miljøer og Europakommisjonen, inngått en avtale om et offentlig-privat partnerskap (PPP) innen Big Data. Gjennom en solid finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter er målet at den europeiske konkurransekraften styrkes, og den data-drevne økonomien bli en virkelighet. Jobber du med FoU-relaterte spørsmål om Big Data innen akademia eller i næringslivet er dette seminaret noe for deg.

Les om PPP (Public-Private Partnerships) på Forskningsrådets sider.

Arrangementet organiseres i samarbeid med H2020-prosjektene euBusinessGraph og proDataMarket.

Forskningsleder
+47 922 40 884