Til hovedinnhold
Bærekraftig bioenergi?
Relaterte tema

Publisert 21. september 2010

Her finner du foredragstekstene fra seminaret som ble avholdt 1. desember:

- Bioenergi fra organisk ved og biomasse er en miljøvennlig og fornybar energikilde som kan gi oss store muligheter, sier noen. 
-Bioenergi krever mer hogst i skogen. Det vil øke CO2-utslippene, og er på ingen måte miljøvennlig, hevder andre.

Kan noen av partene påberope seg sannheten?

 Foredrag:

Alle foredragsholderne er representanter for FME-senteret CenBio som er en av de åtte nasjonale sentrene innenfor miljøvennlig energi.
Universitetet for Miljø-og biovitenskap er vertskap for CenBio.

Også Bjart Holtsmark fra Statistisk Sentralbyrå vil holde et kort innlegg:  Hogst som klimatiltak – står vi overfor en fortegnsfeil?


Møteleder: Svein Tønseth

 

 Seminaret har fri entré.

 

Høstens SINTEF-seminar