Til hovedinnhold

Additiv tilvirkning (3D Printing): Muligheter og utfordringer

Additiv tilvirkning (3D Printing): Muligheter og utfordringer

Additiv tilvirkning (3D Printing) kan frembringe geometrisk form som er umulig å produsere ved bruk av sponfraskillende tilvirkning. Dette muliggjør innovative produktutforming og redusert materialforbruk. Dagens CAD/CAM-løsninger er i liten grad rettet additiv tilvirkning, noe som gjør terskelen og kostnadene for å ta teknologien i bruk høy. EUs Factories of the Future FoF satsing for 2014 og 2015 har hatt utlysning rettet mot disse utfordringer, og det er ventet at additiv tilvirkning vil være sentralt i EUs FoF satsing for 2016 og 2017.

Sted
Tronrud Engineering
Adresse
Flyplassveien 21, 3514 Hønefoss
Start
14.04.2015 10.00 Legg til i kalender
Slutt
14.04.2015 15.00
Påmeldingsfrist
10.04.2015 12.00

Effektiv bruk av additiv tilvirkning krever at det alt på designstadiet tas høyde for utfordringer og muligheter knyttet til additiv tilvirkning både med hensyn på ytre geometrisk form og indre struktur. Oppvarming i printing prosessen kan skape deformerende spenninger, samt endre materialets egenskaper.

Formålet med møtet er å etablere et forum/nettverk innen additiv
tilvirkning der industri og forskning kan møtes, ideer og erfaringer kan deles og relasjoner etableres, samt skape grunnlag for en nasjonal satsning innen additiv
tilvirkning og øke den norske deltakelsen innen EUs satsing innen Factories of the Future.

Utfordringene knyttet til additiv tilvirkning er mange: Manglende datastøtte for  design og analyse rettet mot addtiv tilvirkning; Prosessplanlegging; Material- og prosess-simulering. Det er behov for å skape forbedrede datastøttede teknologier for det enkelte prosess-skritt og dets arbeidsflyt.

Foreløpig program:

 • 10:00-10:15 Velkommen og en kort oversikt over dagen. Tronrud og SINTEF.
 • 10:15-10:45 Design og analyse for additiv tilvirkning - interoperablitiet. Ideen bak søknad til Factories of the Future sendt inn 4.februar 2015. Tor Dokken, SINTEF Anvendt matematikk og Kjell Bengtsson, JOTNE EPM Technology.
 • 10:45-11:15 Additiv tilvirkning med polymerbaserte materialer – materialegenskaper og nye muligheter, Erik Andreassen, SINTEF Materialer og kjemi
 • 11:15-11:45 Høydepunkter fra prosjekter innen additiv tilvirkning ved SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU IPK. Vegard Brøtan, SINTEF Raufoss Manufacturing
 • 11:45-12:30 Lunch
 • 12:30-12:45 3D Printing hos Tronrud
 • 12:45-13:30 Omvisning Tronrud – 3D Printering
 • 13:30-14:00 Additiv tilvirkning ved Høgskolen i Gjøvik. Hans Pedersveen, Høgskolen i Gjøvik
 • 14:00-14:30 Revolusjonerende teknologi for produksjon av komplekse komponenter i titan. Brede Vigdal, Norsk Titanium
 • 14:30-15:00 Veien videre:
  • Oversikt over hva Norges forskingsråd nå støtter innen Additiv tilvirkning, nye mulighet i BIA-utlysningen til høsten.
  • Forventinger og muligheter innen EUs Facturies of the Future satsing for 2016-2017.
  • Oppsummering og diskusjon.

Vær oppmerksom på at møterommet setter en begrensning på antall deltakere. 

Forskningsleder / sjefforsker
930 58 710

Påmelding