Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilitet 2022: Automatisering av vegtrafikken

Hva slags trafikkskilt skal vi ha når automatiserte kjøretøy inntar veiene?

Informasjon

Sted
Clarion hotel the Hub
Adresse
Biskop Gunnerus gate 3, 0106 Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt
Meld deg på her

Dagens trafikkregler er basert på at det er mennesker som sitter bak rattet og observerer skilt, oppmerking og omgivelser. Vi har også en trafikkopplæring basert på vegtrafikklovens bestemmelser. Fremtidens kjøretøy vil i større grad styre seg selv, ved hjelp av kunstig intelligens, digital infrastruktur og sensorer. Da må all skilting og oppmerking kunne stedfestes meget nøyaktig, for maskinene leser bare informasjon presentert på digitalt format, det vil si som sekvenser av 0 og 1.

Rolle- og ansvarsmodell for elektroniske trafikkregler

For å kunne innføre bruken av automatiserte kjøretøy, trenger vi en rolle- og ansvarsmodell som sikrer at de elektroniske trafikkreglene blir spesifisert, lagret og distribuert på en sikker måte og etter internasjonale standarder.

Trond Foss skal snakke om hvordan Statens vegvesen og SINTEF arbeider med dette på Mobilitet 2022.

Ny teknologi krever mer samarbeid

Teknologien for oppkoblede og automatiserte kjøretøy utvikles raskt, grensene mellom fagfelt viskes ut og transportsektoren knyttes tettere sammen med andre sektorer. Det stiller helt nye krav til både infrastruktur og organisering, og til samarbeid mellom ulike myndigheter. Norsk topografi, vær og klima byr i tillegg på egne utfordringer for den fysiske utformingen av vei og veiinfrastruktur.

FoU-prosjektene LambdaRoad og TEAPOT kartlegger fremtidens behov for digital kommunikasjon og posisjonsbestemmelse, og har gjennomført spørreundersøkelser blant nasjonale, regionale og kommunale myndigheter.  

Hanne Seter vil presentere resultater fra undersøkelsen og erfaringene fra praktisk testing av teknologiene på Mobilitet 2022.

 

Møt SINTEF på Mobilitet 2022

Når automatiserte kjøretøy inntar veiene, må trafikkregler kommuniseres på en ny måte. Foto: Unsplash

Kontaktpersoner

Adresse

Biskop Gunnerus gate 3, 0106 Oslo