Til hovedinnhold

Arbeidsforskning

Arbeidsforskning

Arbeid er grunnlaget for produksjon og verdiskaping i alle samfunn og er en grunnleggende arena for menneskelig utfoldelse. De aller fleste har et grunnleggende ønske om å arbeide. En vesentlig del av vår identitet er knyttet til yrkesrollen, det handler om å bli verdsatt, å bruke evner og kunnskaper og om sosial tilhørighet.

Vår arbeidsforskning skal bidra til utviklingen av attraktive og konkurransedyktige virksomheter og en effektiv og attraktiv offentlig sektor der verdiskaping skjer gjennom helhetlig utvikling og integrering av teknologiske systemer, ansattes kompetanse og driftsnær ledelse.

Fagmiljø