Til hovedinnhold

Databasert beslutningsstøtte

Databasert beslutningsstøtte

Med økende digitalisering og fremveksten av Tingenes Internett (Internet of Things) skapes enorme mengder data. Databasert beslutningsstøtte handler om å skape verdi fra disse dataene. Verdien kan bestå i ny innsikt, nye tjenester, bedre prestasjoner som økt kvalitet og produktivitet og redusere kostnader.

SINTEF har i en årrekke jobbet med å skape verdi fra en stadig større og raskere strøm av data hos virksomhetene vi samarbeider med. Vi jobber med driftsnære data fra mange ulike kilder, inkludert sensorer, IT-systemer og mennesker. Med utgangspunkt i innsikt i virksomheten, dens prosesser og mål, utforsker vi data med stordata-tilnærminger (Big Data), avansert statistikk og visualisering. Spesielt nyttige analyser kan implementeres i verktøy som skreddersys for både ledere, arbeidere og virksomheters samarbeidspartnere. Slike verktøy kan så brukes for å analysere og visualisere sanntids (real-time) data eller historiske data for å gi ny innsikt og svar på spesifikke spørsmål.

Vår erfaring er at virksomheter har mye å vinne på å nyttiggjøre analyser og databasert beslutningsstøtte på alle nivå i organisasjonen. Vi hjelper våre samarbeidspartnere med å mestre nye og endrede kompetansekrav, roller, funksjoner og andre menneskelige og organisatoriske sider av innføringen av databasert beslutningsstøtte. Ikke minst kan innføringen av databasert beslutningsstøtte omfatte viktige spørsmål knyttet til personvern og etikk.

Databasert beslutningsstøtte forventes å bli en viktig teknologi i Industri 4.0 og Smart Industri og bidra til å realisere fremtidens verdikjeder og produksjonssystemer. Det har også potensialet til å bidra til viktige endringer i helse, offentlig sektor og privat næringsliv.

Fagmiljø

Forskningsleder