Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Aluminium

Aluminium

Tilbake til Ekspertise
SINTEF tilbyr kompetanse langs hele verdikjede fra fremstilling av aluminium til produktutvikling og testing.

Norge er en stor produsent av aluminium og den norske aluminiumindustrien er sammen med NTNU og SINTEF internasjonalt anerkjent for sin kompetanse innen produksjon, prosessering og anvendelse av aluminium.

SINTEF tilbyr kompetanse langs hele verdikjede fra fremstilling av aluminium til produktutvikling og testing, blant annet:

  • Primærproduksjon
  • Smeltebehandling, utherding, varmebehandling, legeringsutvikling og resirkulering
  • Metallforming inkludert ekstrudering
  • Overflateteknologi og korrosjonsbeskyttelse
  • Fysikalsk metallurgi og karakterisering
  • Prosess- og produktutvikling inkludert modellering og testing
  • Ytelse inkludert stukturrespons og korrosjon

 

Forskningssjef
415 47 918