Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Materialtesting

Materialtesting

Publisert 15. januar 2015

I våre laboratorier kan vi teste og karakterisere et utstrakt antall forskjellige materialer. Materialer og komponenter bøyes, strekkes og komprimeres, og gjennomgår brudd- og utmattingstester.

materialtesting ved SINTEF Materialer og kjemi
Tonn og gram: Vi bruker et bredt utvalg av høy-kvalitets instrumenteringsmetoder.

Karakterisering av materialer og komponenter:
Vi har lang erfaring med karakterisering  av egenskaper til de fleste materialer, samt funksjonsprøving av komponenter og produkter. SINTEF benytter standard- og egenutviklede metoder som lar oss utføre krevende og kundespesifikke karakteriseringsoppdrag.

Bruddmekanisk og utmattingstesting:
SINTEF innehar landets ledende laboratorium for utmatting og bruddmekanisk testing. Vi utfører bruddmekanisk karakterisering i ulike temperaturer, klima og miljø. Slik kan vi undersøke hvordan ulike materialer og komponenter påvirkes av utmatting og materialfeil.

[{¤src¤:¤/contentassets/c52f2b0e59c14d219e4a90d9ae416d42/fatigue.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/contentassets/c52f2b0e59c14d219e4a90d9ae416d42/weld-lab-1001.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/contentassets/c52f2b0e59c14d219e4a90d9ae416d42/weld-lab-1002.jpg¤,¤alt¤:¤¤}]

Metodene vi bruker ved materialtesting

Strekkprøving /Kompresjonsprøving. Beregning av sannspenning – tøyningsdata utføres med måling av diameterreduksjon under strekkprøving. En laser måler diameter i to akser kontinuerlig under testing. Utstyr og Software er utviklet av SINTEF MA-lab. Ellers dekker vi:

 1. Skårslagstesting (Charpy V)
 2. Bøyeprøving
 3. Bruddmekanisk prøving
 4. Utmattingsprøving
 5. Langtidsprøving av kombinert utmatting og korrosjon
 6. Komponent-tester etter gitte kundespesifikasjoner

Laboratorieutstyr

Universale testmaskiner:

 • Dartec 20kN (Servohydr.)
 • Zwick 30kN
 • Instron 250kN
 • Instron BiAxial 100kN, 1100Nm (Servohydr. med hydr. grips)
 • Dartec 500kN (Servohydr. med hydr. grips)
 • Losenhausen UHP 60, 600kN (Servohydr.)
 • Schenk-Instron 1000kN (Servohydr. med hydr. grips)

Skårslagspendel

 • Zwick RKP 450J til akkreditert tesing ihht ISO 148
 • Losenhausen 300J, instrumentert charpy
 • Zwick 50J

Høyfrekvens magnetresonansutmattingsmaskiner:

 • Amsler 50kN
 • Instron 100kN

Temperaturkamre og spritkjølere:

 • Severn Thermal Solutions, -150°C – 600°C
 • 2 stk Instron, -150°C – 600°C
 • 2 stk Zwick, -80°C – 250°C
 • 2stk Julabo, -85°C – 22°C
 • 1stk Sigmatest induksjonsoppvarming, RT - 1200°C

 

Forskningsleder

Kontakt

Contact person: Magnus Eriksson