Til hovedinnhold

Metallografisk karakteriseringslaboratoriet

Metallografisk karakteriseringslaboratoriet

I karakteriseringslaboratoriet har vi kompetanse innen metallografisk karakterisering av stål, aluminium og andre metaller og legeringer. Vi er lokalisert ved siden av mekanisk/bruddmekanisk test-laboratoriet, korrosjonslaboratoriet (CorLab), sveiselaboratoriet og mekanisk verksted.

Laboratoriet er viktig støtte for mekanisk/bruddmekanisk og korrosjonslaboratorier i forbindelse med:

- Prøveuttak (f.eks. fra HAZ, smeltegrense, sveismetall i sveiste forbindelser)
- Plassering av kjerv og utmattingssprekk (korrosjon- og mekanisk/bruddmekanisk testing
- Generell dokumentasjon av sveiste forbindelser i forbindelse med utvikling og kvalifisering av sveiseprosedyrer:

   • Makrofoto
   • Makrohardhet som nevnt ovenfor (hardhetstraverser måles på f.eks. sveiste forbindelser for å måle maksimal hardhet og hardhetsfordeling
   • Sveisefeil (sprekker, bindefeil, porøsitet, manglende innsmelting og oppfylling, inneslutninger/slagger, etc.) og strengplassering
   • Initiering av sprøbrudd og korrosjonsangrep

I tillegg benyttes mikroskoper til undersøkelser av:

- Kvantitative mikrostrukturanalyser

 • Størknemikrostruktur (dendrittisk, cellulær, etc.)
 • Volumfraksjoner av ulike faser (eksempler er martensitt-austenitt, M-A, faser ved sveising av ulegerte og lavlegerte stål, og dannelse av sigmafaser i duplex rustbestandige stål)
 • Kornstørrelse
 • Ferrittinnhold og austenittavstand i rustfritt dupleksstål
 • Mikrohardhetsmålinger for å få frem informasjon om lokale egenskaper i inhomogene materialer
 • Skadeanalyser
 • Karakterisering av spenningskorrosjon og sulfidindusert sprekkdannelse

Laboratoriet har følgende utstyr:

 • Kutteutstyr
 • Varminnstøpingspresse og kaldinnstøpingssystem
 • Prøveprepareringsautomater for sliping og polering
 • Utstyr for elektrolytisk polering og etsing
 • Stereomikroskop
 • Lysmikroskop med motorisert bord
 • Mikrohardhetsmåler med kraft fra 5 kgf til 500 gf
 • Hardhetsmåler med kraft fra 200 gf til 30 kgf. Målesyklusen er automatisert
Publisert 25. april 2016

Kontakt

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 1, Trondheim

Kontaktperson:
Elin Pettersen, Mobil: 993 84 798, Epost: elin.pettersen@sintef.no