Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Metallografisk karakteriseringslaboratoriet

Metallografisk karakteriseringslaboratoriet

Publisert 25. april 2016

I karakteriseringslaboratoriet har vi kompetanse innen metallografisk karakterisering av stål, aluminium og andre metaller og legeringer. Vi er lokalisert ved siden av mekanisk/bruddmekanisk test-laboratoriet, korrosjonslaboratoriet (CorLab), sveiselaboratoriet og mekanisk verksted.

Laboratoriet er viktig støtte for mekanisk/bruddmekanisk og korrosjonslaboratorier i forbindelse med:

- Prøveuttak (f.eks. fra HAZ, smeltegrense, sveismetall i sveiste forbindelser)
- Plassering av kjerv og utmattingssprekk (korrosjon- og mekanisk/bruddmekanisk testing
- Generell dokumentasjon av sveiste forbindelser i forbindelse med utvikling og kvalifisering av sveiseprosedyrer:

   • Makrofoto
   • Makrohardhet som nevnt ovenfor (hardhetstraverser måles på f.eks. sveiste forbindelser for å måle maksimal hardhet og hardhetsfordeling
   • Sveisefeil (sprekker, bindefeil, porøsitet, manglende innsmelting og oppfylling, inneslutninger/slagger, etc.) og strengplassering
   • Initiering av sprøbrudd og korrosjonsangrep

I tillegg benyttes mikroskoper til undersøkelser av:

- Kvantitative mikrostrukturanalyser

 • Størknemikrostruktur (dendrittisk, cellulær, etc.)
 • Volumfraksjoner av ulike faser (eksempler er martensitt-austenitt, M-A, faser ved sveising av ulegerte og lavlegerte stål, og dannelse av sigmafaser i duplex rustbestandige stål)
 • Kornstørrelse
 • Ferrittinnhold og austenittavstand i rustfritt dupleksstål
 • Mikrohardhetsmålinger for å få frem informasjon om lokale egenskaper i inhomogene materialer
 • Skadeanalyser
 • Karakterisering av spenningskorrosjon og sulfidindusert sprekkdannelse

Laboratoriet har følgende utstyr:

 • Kutteutstyr
 • Varminnstøpingspresse og kaldinnstøpingssystem
 • Prøveprepareringsautomater for sliping og polering
 • Utstyr for elektrolytisk polering og etsing
 • Stereomikroskop
 • Lysmikroskop med motorisert bord
 • Mikrohardhetsmåler med kraft fra 5 kgf til 500 gf
 • Hardhetsmåler med kraft fra 200 gf til 30 kgf. Målesyklusen er automatisert

Kontakt

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 1, Trondheim

Kontaktperson:
Elin Pettersen, Mobil: 993 84 798, Epost: elin.pettersen@sintef.no