Til hovedinnhold

Ståle Walderhaug

Forskningsleder

Ståle Walderhaug

Forskningsleder

Ståle Walderhaug
Telefon: 907 66 069
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1683030

Big data technologies can play an important role in improving fishery operations. This paper presents an investigation of how smart data-driven services for fisheries can be identified and designed using a model-driven approach with Archimate 3.0 and the big data reference model from BDVA. The combi...

År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480365

Background: Telemedicine services have been successfully used in areas where there are adequate infrastructures such as reliable power and communication lines. However, despite the increasing number of merchants and seafarers, maritime and Arctic telemedicine have had limited success. This might be ...

Forfattere Woldaregay Ashenafi Zebene Walderhaug Ståle Hartvigsen Gunnar
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1365054

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) mennesk...

Forfattere Haugstveit Ida Maria Skjetne Jan Håvard Walderhaug Ståle Antonsen yngve Ellingsen May-Britt Håheim-Saers Nils Heggelund Yngve
År 2016
Type Rapport/avhandling