Til hovedinnhold

Niels Aakvaag

Seniorforsker

Niels Aakvaag

Seniorforsker

Niels Aakvaag
Telefon: 905 28 397
E-post:
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1779960

This paper describes the design, implementation and test results of a battery-operated wireless airflow sensor for use in mining applications. The sensor uses ultrasonic transducers for flow estimation and the ISA100 standard for wireless communication. The work demonstrates the feasibility of the...

Forfattere Carel Kruger Niels Aakvaag John Isaac Trond Bakken Warren Bilgeri Bruno Silva
År 2019
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1592777

Denne rapporten beskriver resultatene som er oppnådd i SUP prosjektet. Tekniske utførelse har vært gjort av SINTEF Digital, mens Enfo har bidratt med systemdesign, integrasjon og test. Prosjektet har levert et ferdig utviklet frekvensrele som er testet og CE-godkjent av Nemko. Det er klart for...

Forfattere Niels Aakvaag
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1461936

This report investigates the technological basis for low power, low bitrate, medium range, wireless transmission of environmental sensor data. This is a typical 'Internet of Things' (IoT) application, and most of our findings are therefore generally applicable to the wider IoT field. The report...

Forfattere Isabelle Tardy Niels Aakvaag Bård Myhre Roy Bahr
År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1334480

Wireless communication is an important part of everyday life, but has until recently been considered too unreliable for use in industrial processes. In particular, there has been reluctance to accept wireless systems as part of safety critical operations. This report considers the pros and cons of...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1217391

Approximately 70% of South African mines are classified as fiery, where methane gas potentially could cause explosions. The number of flammable gas reports and accidents are increasing steadily for both gold and platinum mines. However, there is less awareness of the hazards of methane in hard rock...

Forfattere A.M. Abu-Mahfouz S.J. Isaac C.P Kruger Niels Aakvaag Britta Matilda Grennberg Fismen
År 2014
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1197789

Wireless communication is already used in process automation for process monitoring. The next stage of implementation of wireless technology in industrial applications is for process control. The need for wireless networked control systems has evolved because of the necessity for extensibility...

Forfattere Waqas Ikram Niklas Jansson Trygve Harvei Niels Aakvaag Ivar Johan Halvorsen Stig Petersen Simon Carlsen Nina F. Thornhill
År 2014
Type Vitenskapelig artikkel